Giáo dục 4.0

Giáo dục 4.0 VIỆT NAM 4.0 SỐ 19: Dạy gì, học gì để không thất nghiệp trong thời đại 4.0? Giáo dục 4.0 - NĂNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 NTTU_Giáo dục 4.0_Mô hình tất yếu của nền giáo dục tương lai Giáo dục 4.0 - Học gì cho Học sinh Phổ thông? Việt Nam 4.0: Việt Nam học được gì từ giáo dục STEM? | VTC2 Câu chuyện hội nhập: Cuộc cách mạng 4.0 và giáo dục đại học (VTV1 - 15/02/2017) Hội nhập: Cuộc cách mạng 4.0 và giáo dục đại học NTTU_Mô hình giáo dục 4.0 - Nền tảng giáo dục thế kỷ 21 GS Hồ Ngọc Đại trao đổi trực tiếp về "Công Nghệ Giáo Dục 4.0" Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Giáo dục Việt Nam. Tin giáo dục: Thuận lợi và thách thức của nghề giáo viên trong thời đại công nghệ 4.0 Công nghệ 4.0 trong ngành giáo dục Cuộc cách mạng công nghiệp 4 0 là gì? Top 10 ngành học có nguy cơ thất nghiệp cao nhất hiện nay Robot Sẽ C.Ứ.Ớ.P Việc Của Con Người Như Thế Nào? - Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Giáo dục trực tuyến iSMART: Lớp học 4.0 - những trải nghiệm đầu tiên Ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Tiếp cận giáo dục 4.0 với Phần mềm giáo dục tương tác Magicbook4D - Sống kết nối VTC1 Triển khai mô hình giáo dục 4.0 tại ĐH Quốc gia TP.HCM