Phóng sự-Ký sự

Phóng sự-Ký sự THVL | Ký sự pháp đình: Cơn giận THVL | Ký sự pháp đình: Nghịch tử THVL | Ký sự pháp đình: Bi kịch ngoại tình Mê Kông Ký Sự 01 KÝ SỰ : Tây Tạng (Phần 1) I VTC2 Phóng Sự Châu Đốc Phóng sự du lịch | Ký sự hỏa xa | Hành trình xuyên lục địa - Phần 1 Ký sự miền Tây: Quê nghèo miền Tây mùa nước nổi Ký sự biển đảo - Tập 1: Trường Sa không xa Ký sự miền Tây: Sông nước Cà Mau THVL | Ký sự pháp đình: Tình ngang trái KÝ SỰ : Tây Tạng (Phần 2) I VTC2 THVL | Ký sự pháp đình: Mẹ chồng cay nghiệt THVL l Ký sự truyền hình: Vùng Biên Mùa Nước Về - Tập 3: Cuộc Mưu Sinh Chuyển Động THVL | Ký sự pháp đình: Chén thuốc đắng THVL | Ký sự pháp đình: Tình phụ THVL | Ký sự pháp đình: Bẫy chuột bẫy người Phóng sự du lịch | Ký sự hỏa xa | Hành trình xuyên lục địa - Phần 5 THVL | Ký sự pháp đình: Một bữa đói Ký sự vùng biên: Đất Lào Cai; Tập 2: Lên Y Tý ngày mùa